search 
 
-A +A
 
www.intertecradio.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับบริษัท

การสั่งซื้อสินค้า

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

   
Your basket 0 piece(s) : Total price 0.00 USD

  iFire              
  
                                 ถังดับเพลิง    

   01 ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง
 
 
  02 ถังดับเพลิง CO2

 
 
  03 ถังดับเพลิง สารระเหย      

 
   PRICE :: .-
  คุณสมบัติ
   เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง)
   สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก
   น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้าช็อต ฉีดออกมาจะเป็นผงเคมี
   ฟุ้งกระจายทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุ
   และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 
    PRICE :: .-
  
คุณสมบัติ
  เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
   สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน แก๊สและไฟฟ้า
   ช็อตลักษณะที่ฉีดออกมาเป็นไอก๊าซเย็นสีขาวไม่
   ทำให้เกิดความ
สกปรกเสียหายต่อวัสดุ
อุปกรณ์
   ไฟฟ้า

 
   PRICE :: .-
  คุณสมบัติ
  เครื่องดับเพลิงชนิด HALOTRON สามารถดับ
   ไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก
น้ำมัน
   แก๊ส ไฟฟ้าช็อต ฉีดออกมาจะเป็นไอระเหย
สีขาว
   ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่ออุปกรณ์
   ไฟฟ้าทุกชนิด และเป็นน้ำยาที่ไม่ทำลาย
   สิ่งแวดล้อม

 


 

   04 ถังดับเพลิง แบบรถเข็น    
 
 
  05 ถังดับเพลิงชนิดน้ำและโฟม

 
 
  06 ลูกบอลดับเพลิง Elide Fire 

 
   PRICE :: .-
  คุณสมบัติ
   - เครื่องดับเพลิงแบบ รถเข็น
   - สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานง่าย และปลอดภัย
   - สามารถดับไฟได้ทุกประเภท
 
    PRICE :: .-
  
คุณสมบัติ
   เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำและฟองโฟม (ถังสแตน
   เลส)
สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันพืชลุกไหม้
   ในกระทะ
ของห้องครัวโดยเฉพาะ และยังใช้ดับ
   ไฟที่เกิดจาก
ไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก และสาร
   ไวไฟทุกชนิด
ลักษณะที่ฉีดออกมาเป็นน้ำยาฟอง
   โฟมสีขาว

 
   PRICE :: .-
  คุณสมบัติ
   - ใช้งานง่าย หนังเพียง 1.3 กอโลกรัม ควบคุม
     รัศมี 2.59 เมตร
   - เห็นผลรวดเร็วเพียง 3-10 วินาที
   - ใช้ดับไฟได้ทุกประเภท ไม่เป็นพิษต่อ
     สิ่งแวดล้อม

   - ได้สิทธิบัตรไทย,USA และนานาชาติกว่า 20
     ประเทศ

 


Page : [1] [2] [3] [4]

|

หน้าแรก

|

เกี่ยวกับบริษัท

|

การสั่งซื้อสินค้า

|

เว็บบอร์ด

|

ติดต่อเรา

 
  ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์โมบายเซอร์วิส จำกัด
12 ถนนแยกสวนสยาม
คันนายาว
Tel : 02-518-2915 Fax: 02-518-2917
Email : intertecfirst@gmail.com
 
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic